Nordsio

Nordsio er ein avdeling med barn frå 0 – 6 år.

Dette året har avdelinga ei stor 5-års gruppe (6 barn), ei stor gruppe med 3- og 4-åringar (9 barn) og ei stor gruppe med 1-2 åringar (7 barn).

Me har morgonsamling kvar dag, oftast delt i grupper etter alder. Då har me miljøsamling, Steg for steg, songar og forteljingar/eventyr og ulike temasamlinger.

Kvar tysdag og torsdag er det Skolespira for alle 5-åringane i Espira Salamonskogen. Dei har basen sin i skogen, på Lyngheia og i Tårnet. Dei går tur, gjer oppgåver og eksperimenter og koser seg mens de forbereder seg på å byrje på skulen til hausten. Iløpet av våren skal dei og gjere seg kjent med dei ulike skulene dei skal gå på for å trygge dei i overgongen frå barnehage til skule.

Tirsdagar er det fast turdag for 3 og 4 åringane felles med dei andre avdelingane på hus 1. Dei blir delt litt då ikkje alle kan vere med kvar gong. Tirsdagar er det og fast turdag for dei små. Me nyttar det flotte turområdet rundt barnehagen, og av og til brukar me barnehagen sine biler for å komma oss litt lengre vekk, prøva litt andre turmål.

 

Personvern og cookies