Lyngen

Lyngen er nede på Hus 2, og er naboavdelinga til Brakjen. Me har barn i alderen 0-6 år på avdelinga. Me vel å dele barnegruppa etter alder/modning store deler av dagen, og driv då med aktivitetar slik at alle barn skal få oppleva utfordringar og meistringar tilpassa kvar enkelt. Me ynskjer å gi barna noko å strekke seg etter, og me legger til rette for dette i trygge rammer.

På Lyngen legg me stor vekt på å vera ute, både på vårt uteområde, skogen og nærmiljøet til barnehagen. Me har turdagar, tysdag, torsdag og annankvar onsdag. Elles fyller me dagane med masse leik, leiken er barnas viktigaste læringsarena. Me har og grupper som; Sosial kompetanse, språkgrupper, lesegrupper, og formingsaktivitetar. Annankvar onsdag går me på lesestund på biblioteket, dette er noko som barna er veldig glad i. Me har også fokus på eit sunt og variert kosthald, og har matlaging annankvar fredag. Her får barna vera med på å laga ulike bakverk og middagar.

Me på Lyngen synes det er viktig å vera gode omsorgspersonar. Trygge gode vaksne som ser og høyrer kvart enkelt barn. Me skal passe på at alle har det bra, har nokon å vera med og at dei trivast i barnehagen. Sist men ikkje minst så er Lyngen ein avdeling med mykje humor der smilet aldri er langt vekke!

Personvern og cookies