Brakjen

På Brakjen deler me barnegruppa i to eller tre etter alder og modning. Me har ulike aktivitetar i kvar gruppe, som er tilpassa aldersgruppene.

På Brakjen legger me stor vekt på å vera ute. Me er glad i å gå tur i nærmiljøet. Tirsdag og onsdag er turdager på Brakjen.

Me har samlingstund kvar dag. Det varierer frå temasamlingar ut frå månadsplanen, steg for steg, miljøsamlingar, eventyr eller sang.

På fredagene er me i tårnet og leikar med ei gruppa, i tillegg til at me har spelegrupper/språkgrupper med to til tre barn om gongen.

Alle på Brakjen er opptatt av at barna skal få god omsorg, og gode opplevingar gjennom leik og sosialt samspel. Leiken er barnas viktigaste læringsarena.

 

Personvern og cookies