Barnegrupper

Vi har 7 avdelinger fordelt på to hus hvor barnegruppen er fra 0-6 år på alle avdelingene.
Hus 1: Nordsio, Sørsio og Vestsio.
Hus 2: Konglo, Stubben, Lyngen og Brakjen.

Aldersblandede grupper er positivt for barns læring og utvikling, de minste har større rollemodeller og de eldste lærer å vise omsorg og å ta hensyn. Å være sammen med søsken er for mange veldig trygt. Dette krever også at vi deler gruppen etter alder deler av dagen.

Det er viktig å legge til rette for at alle barna får opplevelser og utfordringer etter alder og modning, og at de kan finne venner på sin egen alder.

De aller minste har det best i små grupper med få voksne som de kjenner godt.

.

 

Personvern og cookies