Boktras

Kva er Boktras?

 • Eit tett samarbeid mellom folkebiblioteket og barnehagen.
 • Målet er å opprette bibliotekfilialar i barnehagen.
 • Foreldre kan låna med seg bøker heim frå barnehagen.

Korleis skal vi gjere dette?

 • Biblioteket kjem med bøker, og desse vert bytta ut om lag 3-4 gongar pr. år.
 • Barnehagen skal ha om lag 100-150 bøker til disposisjon.
 • Barnehagen sine eigne bøker vil og vera til utlån.
 • Foreldra kan lett låna med seg bøker frå barnehagen ved å notera namn og tittel på boka på ei liste.
 • Barnehagen set opp bokhyller i garderobane.

Kva er målet med Boktras?

 • Styrke barnehagen sitt arbeid med språkstimulering gjennom leseaktivitetar.
 • Skape eit meir bevisst forhold til lesing blant dei vaksne; foreldre og tilsette i barnehagen.
 • Etablera lesevanar hjå barn og foreldre i barnehagen og i heimen.

Foreldra

 • Alle foreldre blir vist kor bøkene står.
 • Dei tilsette kan gje tips til foreldra kva bøker dei kan låna med seg heim, kanskje vil ungane låna med seg ei bok dei har lese den dagen.
 • Skal bli inspirert og oppmoda til å lesa heima, no er bøkene lett tilgjengeleg. Kvifor lese høgt for barnet ditt?
 • Det er kjekt å bli lest for – skaper eit fellesskap mellom den som les og den som lyttar.

Kvifor?

 • Ein får lyst til å lesa meir- både barn og vaksne.
 • Blir klokare.
 • Ein får meir å snakke om det kan vera fint å snakke om bøkene etter ein har lest dei.
 • Språket blir betre.
 • Ein lærer å lytte, konsentrasjonen blir betre.
 • Fantasien får utfolda seg, ein lærer å lage bilete i hovudet sitt, førestille seg ting.
 • Leseglede gir gode lesevanar.
 • Det blir lettare å skrive – skriftspråket blir synleggjort.
 • Overgongen mellom skule og barnehage blir lettare. NB! Les bøker du likar sjølv.

Kva skjer i barnehagen?

 • Bøkene må vera tilgjengeleg for alle, må ikkje plasserast i høge bokhyller.
 • Flest mogleg bøker skal vera utstilt med fronten fram. Skal ” freista” borna.
 • Borna skal bli lest for, helst kvar dag, ikkje valfritt.
 • Bøkene kan ein ta med seg overalt, også ute.
 • Lesing skal vera ein viktig del av kvardagen.
 • Borna treng ”trening” i å bli lest for.

Kva skjer i barnehagen når biblioteket kjem med bøkene?

 • Biblioteket ønskjer at barna skal glede seg til dei kjem med nye bøker, og at me gjerne byggjer opp litt spenning rundt det.
 • Bibliotekaren kjem og snakkar om bøker, kvifor det er kjekt å lesa.
 • Bibliotekaren les høgt frå nokre bøker.

Aldersgrupper

 • Lesing passer for alle aldersgrupper

Dei yngste, 1-3 år

 • Leser, ser på bildar, undrar oss. Peikar og gjentar.

Språkstimulering på høgt nivå

 • Har fri tilgang til bøker og bruker dei heile dagen.
 • Knyter bøker opp til tema

Dei eldste, 3-6 år

 • Leser mykje etter barnas initiativ.
 • Lesegrupper, der den vaksne vel bok.
 • Fordjuping i bøker som barna likar.
 • Har samtaler, tekstskaping, dramatisering og forming knytt opp motbøker.
 • Bøkene vert mykje brukt i leiken.

Alle fagområda i rammeplanen kan knytast opp mot bruk av bøker.

 

Personvern og cookies